Đăng tin

Thông tin ứng viên: Lương Trần Quốc Khoa

Lương Trần Quốc Khoa

tại Lâm Đồng

 • Hiệp Thành 1 Tam Bố
 • Chưa cập nhật
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Cập nhật, October 14, 2019
 • Lượt xem: 0
 • Đăng nhập để xem
 • Đăng nhập để xem
Xem hồ sơ ứng viên

Về Lương Trần Quốc Khoa

 • Lương Thỏa thuận
 • Cấp bậc Xem cv
 • Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
 • Giới tính Xem cv
 • Ngành nghề Thực phẩm-Đồ uống Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp Thẩm định - Giám thẩm định - Quản lý chất lượng
 • Học vấn Xem cv
 • Địa chỉ Hiệp Thành 1 Tam Bố
 • Nơi làm việc khác Lâm Đồng
 • Ngày sinh xem cv

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật