Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
Lưu và Tải CV
应届研究生

新毕业生

Ẩn
个人简历

1995/05/21

女性

098567567567

纸桥路1号

Ẩn
事业目标
经努力贡献希望成为公司之一个优秀员工
能在一个稳定环境工作,能在公司长久工作及具有晋升机会,三年之后努力担任业务部课长职务
Ẩn
技能
修改
删除

成熟使用Word 和 Excel

修改
删除

英语交际能力

修改
删除

广众讲演技能

修改
删除

快速掌握别人心理

修改
删除

勤劳、责任性强

Ẩn
奖项
将来管理者俱乐部和志愿献血队之积极成员名号
商业大学连续两年获取优秀员工成绩
Ẩn
凭证
B1程度之交际英语证书
A程度之办公电脑证书
由CV365技能中心举办之管理培训学期证书
Ẩn
爱好
看经营书
与大家交际以发展关系
游泳
Ẩn
确认者
陈文勇、老师
商业大学经营管理系系长
电话号码:0986 143 256
Ẩn
学习水平
删除

商业大学

经营管理系

平均分数:7,9
Ẩn
工作经验
删除

1.CV365家教中心时间

职务:在中心和在私家当家教

在学生私家当初中数学家教
在中心按照中心安排进行教英语
删除

2.CV365服务商业中心时间

职务:兼职销售员

化妆品摊位直接销售
给客户咨询介绍产品
执行销售前和下班前之卫生工作
Ẩn
活动
删除

商业大学之将来管理者俱乐部之班长

志愿者

负责联合学校志愿献血队之队员举办志愿活动协助辽远偏僻地方之儿童
Ẩn
参与的活动
删除

在CV365家教中心合作给小学和初中学生编制教程

担任角色:直接编制符合初中程度之教程

结果:编制之教程符合和接近学生,从而学生能容易接受知识
Ẩn
其他信息
删除

补充其他信息(若需要)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Tải ảnh từ máy tính

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
个人简历
事业目标
技能
奖项
凭证
爱好
确认者
学习水平
工作经验
活动
参与的活动
其他信息