công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Quản Đốc Phân Xưởng - Dược Phẩm

công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Đã nộp 4 hồ sơ

Hà Nội

Hạn nộp: 13-07-2020 (đã hết hạn)

20 lượt xem

Địa chỉ công ty: Khu Công nghiệp Quang Minh, TT.Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Quản Đốc Phân Xưởng - Dược Phẩm

công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Hạn nộp: 13-07-2020

Đã nộp 4 hồ sơ

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Mức lương: Thỏa thuận

Giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chức vụ: Phó giám Đốc

Ngành nghề: Quản lý điều hành  

Bằng cấp: Không yêu cầu

Chi tiết công việc: Không có chi tiết công việc

Hình thức làm việc: Không yêu cầu

*Công việc chuyên môn:
- Tổ chức điều hành hoạt động của phân xưởng đạt chất lượng, đáp ứng tiên độ thỏa thuận trong phạm vi chi phí hợp lý.
- Thiết lập và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại xưởng.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thuộc PXSX.
- Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng
cao hệ số khai thác sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất.
- Theo dõi và đánh giá chi phí nhân công và chi phí phát sinh cho từng lô sản phẩm.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân sự mới và kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề công nhân
- Quản trị sự không phù hợp thuộc PXSX
- Đảm bảo môi trường sản xuất, vệ sinh trang thiết bị, con người, nhà xưởng theo đúng GMP
- Tổ chức công tác tự thanh tra tại PXSX.
- Tham gia thực hiện chương trình kaizen, 5S toàn công ty nói chung và tổ chức thực hiện tại Phân xưởng nói riêng.
- Nhận chuyển giao QTSX từ phòng NCPT , triển khai thực hiện trên quy mô công nghiệp
- Giải quyết các sự không phù hợp trong sản xuất
- Phối hợp với phòng NCPT xây dựng định mức kỹ thuật sản phẩm phù hợp với sản xuất thực tế, cải tiến quy trình công nghệ rút ngắn thời gian sản xuất
- Phối hợp với phòng QA xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng
- Phối hợp với phòng QA, QC, cơ điện... thực hiện các chương trình thẩm định: vệ sinh/ thiết bị/ QTSX…
- Tham gia đánh giá nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất
- Phối hợp cùng phòng nhân sự xây dựng chế độ lương/ thưởng cho công nhân
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc giao
*Công việc hệ thống:
- Xây dựng mục tiêu, biện pháp và kế hoạch hoạt động của PXSX theo từng quý, năm phù hợp mới mục tiêu của công ty
- Xây dựng chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức của bộ phận thống nhất với ban lãnh đạo của công ty.
- Chủ trì xây dựng các quy trình, hướng dẫn và các biểu mẫu cho các hoạt động của phân xưởng.
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động (KPI) của xưởng. Theo dõi đánh giá và cải tiến kịp thời
- Thực hiện nhiệm vụ nhân sự: Hoạch định, Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển, Sa thải.
- Đào tạo nhân sự kế cận
- Định hướng nhân viên xây dựng mục tiêu phát triển cá nhân phù hợp với mục tiêu hệ thống.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học về Dược, có kinh nghiệm sản xuất tối thiểu 3 năm, ít nhất có 1 năm trong ngành dược
- Kiến thức: Kiến thức về GMP, Sản xuất dược phẩm, ưu tiên ứng viên có kiến thứ về Cơ khí; Kỹ thuật ứng dụng, Chế tạo máy
- Kỹ năng: Có kỹ năng tổng hợp thông tin, ra quyết định và quản lý nhân sự
- Đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo

- 12 ngày
- Onjob/khoá học
- Bữa trưa

Nội dung chưa cập nhật

Công việc tương tự