Tìm kiếm ứng viên

Danh sách hồ sơ ứng viên

Nguyễn trường Nguyên

Nguyễn trường Nguyên

Vận tải - Lái xe

5 - 7 triệu

Bình Dương

1 - 2 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Phương Đài Nguyễn

Phương Đài Nguyễn

Sản xuất - Vận hành sản xuất

5 - 7 triệu

Vĩnh Long

Chưa có kinh nghiệm

01-07-2020

Trần Thịnh

Trần Thịnh

Điện - Điện tử

Thỏa thuận

Đà Nẵng

2 - 5 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Trần Yến Nhi

Trần Yến Nhi

1 - 3 triệu

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

võ lê uyên nhi

võ lê uyên nhi

Việc làm bán hàng

1 - 3 triệu

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Trương Minh Sang

Trương Minh Sang

Lao động phổ thông Vật tư-Thiết bị

5 - 7 triệu

Hồ Chí Minh

2 - 5 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Uyên Mi

Uyên Mi

Lao động phổ thông

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 - 5 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Bùi Huỳnh Như

Bùi Huỳnh Như

Y tế-Dược Hành chính - Văn phòng

Thỏa thuận

Cần Thơ

2 - 5 năm kinh nghiệm

01-07-2020

võ minh thiên

võ minh thiên

Bảo vệ

3 - 5 triệu

Hồ Chí Minh

5 - 10 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Tuấn Đạt

Tuấn Đạt

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

nguyễn tân thành

nguyễn tân thành

1 - 3 triệu

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Quách Bùi Giang

Quách Bùi Giang

Khách sạn - Nhà hàng

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Văn Đạt

Vận tải - Lái xe

7 - 10 triệu

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

01-07-2020

Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Khánh Toàn

Y tế-Dược

Thỏa thuận

Cần Thơ

Hơn 10 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Thùy Dương

Thùy Dương

Phục vụ - Tạp vụ - Giúp việc Việc làm bán hàng

1 - 3 triệu

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Vo thị Thu Thanh

Vo thị Thu Thanh

Vật tư-Thiết bị

7 - 10 triệu

Hồ Chí Minh

5 - 10 năm kinh nghiệm

01-07-2020

hữu hiếu

hữu hiếu

Lao động phổ thông

5 - 7 triệu

Đắk Lắk

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Pham Thanh Út

Pham Thanh Út

Lao động phổ thông Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Bình Dương

Chưa có kinh nghiệm

01-07-2020

Thích Phương Hồng Phúc

Thích Phương Hồng Phúc

Việc làm bán hàng Lao động phổ thông

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

01-07-2020

Nguyễn Duy Tùng

Nguyễn Duy Tùng

Phục vụ - Tạp vụ - Giúp việc

5 - 7 triệu

Hồ Chí Minh

Hơn 10 năm kinh nghiệm

01-07-2020