Tìm kiếm ứng viên

Danh sách hồ sơ ứng viên

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Nghệ An

4 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Nguyễn Anh Hùng

Nguyễn Anh Hùng

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

2 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Quách Quốc Giáp

Quách Quốc Giáp

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

2 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Lê Đăng Sơn

Lê Đăng Sơn

Vận tải - Lái xe Nhân viên kinh doanh

Thỏa thuận

Hà Nội

Hơn 10 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Lại Văn Hoàng

Lại Văn Hoàng

Bảo vệ

Thỏa thuận

Hà Nội

3 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Đặng Văn Đại

Đặng Văn Đại

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

1 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Võ Hoài Ân

Võ Hoài Ân

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Hà Thanh Bình

Hà Thanh Bình

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

4 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Nguyễn Đăng Mạnh

Nguyễn Đăng Mạnh

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm

04-08-2021

Đức Thăng

Đức Thăng

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

5 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Mai Khánh Linh

Mai Khánh Linh

IT phần mềm

Thỏa thuận

Hà Nội

1 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Dương Quang Hưng

Dương Quang Hưng

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

5-10 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Châu Kiến Lâm

Châu Kiến Lâm

Việc làm bán hàng Marketing-PR Việc làm thêm tại nhà

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Dưới 1 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Lê Dương Ngọc Ánh

Lê Dương Ngọc Ánh

Dệt may - Da giày Kỹ thuật

Thỏa thuận

Hà Nội

Dưới 1 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Đàm Thị Khánh Linh

Đàm Thị Khánh Linh

IT Phần cứng-mạng IT phần mềm

Thỏa thuận

Hà Nội

Dưới 1 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Nguyễn Khánh Thơ

Nguyễn Khánh Thơ

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nam

5 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Mai Thị Thùy Dung

Mai Thị Thùy Dung

Lao động phổ thông Việc làm bán hàng Hành chính - Văn phòng

Thỏa thuận

Đà Nẵng

Dưới 1 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Lê Văn Thành

Lê Văn Thành

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hà Nội

5-10 năm kinh nghiệm

04-08-2021

HOÀNG VĂN HỌC

HOÀNG VĂN HỌC

Nhân viên kinh doanh Hành chính - Văn phòng

Thỏa thuận

Nghệ An

4 năm kinh nghiệm

04-08-2021

Lê Hồng Phúc

Lê Hồng Phúc

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 năm kinh nghiệm

04-08-2021