Tìm kiếm ứng viên

Danh sách hồ sơ ứng viên

nguyennhuduy8@gmail.com

nguyennhuduy8@gmail.com

IT phần mềm

Thỏa thuận

Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021

nguyen nhu duy

nguyen nhu duy

IT Phần cứng-mạng

Thỏa thuận

Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021

nguyễn như duy

nguyễn như duy

IT phần mềm

Thỏa thuận

Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021

Đỗ Vũ Hải

Đỗ Vũ Hải

Hành chính - Văn phòng Nhân viên kinh doanh

5 - 7 triệu

Cần Thơ

0 - 1 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Nguyễn Thị Bích

Nguyễn Thị Bích

Thỏa thuận

Bình Dương

0 - 1 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Lê MInh Tâm

Lê MInh Tâm

Bảo vệ

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

0 - 1 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Vũ Thanh Hải

Vũ Thanh Hải

Kỹ thuật Xây dựng

Thỏa thuận

Hà Nội

2 - 5 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Lam Thi Kieu Ly

Lam Thi Kieu Ly

Hóa học - Sinh học Thẩm định - Giám thẩm định - Quản lý chất lượng

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021

Trần Ngọc Thiện

Trần Ngọc Thiện

Quản lý điều hành Vật tư-Thiết bị

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 - 5 năm kinh nghiệm

02-03-2021

nguyễn thị lý

nguyễn thị lý

Y tế-Dược

Thỏa thuận

Hà Nội

Hơn 10 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Trường Duy

Cơ khí - Chế tạo

7 - 10 triệu

Đồng Nai

0 - 1 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Trương Đình Văn

Trương Đình Văn

Biên-Phiên dịch

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 - 5 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Nguyễn Văn Chinh

Nguyễn Văn Chinh

Kỹ thuật Cơ khí - Chế tạo

Thỏa thuận

Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021

Lương Tuấn Quốc

Lương Tuấn Quốc

Thẩm định - Giám thẩm định - Quản lý chất lượng Cơ khí - Chế tạo

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

5 - 10 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Hà Thị Như Quỳnh

Hà Thị Như Quỳnh

Hóa học - Sinh học

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 - 5 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Hành chính - Văn phòng

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

2 - 5 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Tạ thể Linh

Tạ thể Linh

Biên-Phiên dịch

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021

Trương Thị Minh Phương

Trương Thị Minh Phương

Kỹ thuật Y tế-Dược

Thỏa thuận

Hà Nội

1 - 2 năm kinh nghiệm

02-03-2021

Đinh Thế Hùng

Đinh Thế Hùng

Kế toán - Kiểm toán

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1 - 2 năm kinh nghiệm

02-03-2021

nguyễn bảo sơn

nguyễn bảo sơn

Quản lý điều hành Sản xuất - Vận hành sản xuất

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

02-03-2021