Tìm kiếm ứng viên

Danh sách hồ sơ ứng viên

Nguyễn Thành Luân

Nguyễn Thành Luân

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

5-10 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Lê Thanh Bình

Lê Thanh Bình

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

5-10 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Đồng Nai

Chat

Phạm Khánh

Phạm Khánh

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Dưới 1 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Nguyễn Tiến Huynh

Nguyễn Tiến Huynh

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

3 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Đỗ Mạnh Chung

Đỗ Mạnh Chung

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

5 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Bùi Thị Quỳnh 裴氏琼

Bùi Thị Quỳnh 裴氏琼

Hành chính - Văn phòng Nhân sự

Thỏa thuận

3 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hải Dương

Chat

Ma Quang Đức

Ma Quang Đức

Ngành nghề khác Nhập liệu

Thỏa thuận

Dưới 1 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Nguyễn Trường

Nguyễn Trường

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

5 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Nguyễn Sỹ Khánh

Nguyễn Sỹ Khánh

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

4 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Vận tải - Lái xe

Thỏa thuận

Hơn 20 năm kinh nghiệm

26-05-2022

Hà Nội

Chat

CHAT VỚI ỨNG VIÊN