Thông tin cần biết về nghiệp vụ kế toán thuế mới nhất

Tin tức tổng hợp

Nghiệp vụ kế toán thuế cụ thể là những nghiệp vụ gì? Nghiệp vụ kế toán thuế trong năm, trong tháng và trong quý sẽ khác nhau? Những thắc mắc của bạn về vấn đề này sẽ được timviec365.net gửi tới bạn đọc thông qua nội dung bài viết sau.

1. Tổng quan chung về nghiệp vụ kế toán thuế

Nghiệp vụ kế toán thuế là một trong những nghiệp vụ kế toán quan trọng nhất và nó đóng vai trò không thể thiếu trong hoạt động của một doanh nghiệp. Vai trò của các nghiệp vụ này các được thể hiện rõ ràng ở trong các doanh nghiệp lớn. Theo một cách hiểu khác, nghiệp vụ kế toán thuế chính là việc thực hiện các công việc khai báo thuế một cách định kỳ của doanh nghiệp. 

Nhờ có các nghiệp vụ kế toán thuế nhà nước mới có thể quản lý một cách rõ ràng minh bạch nền kinh tế đa thành phần của nước ta hiện nay. Đồng thời, một doanh nghiệp biết họ có đang kinh doanh ổn định và tạo ra lợi nhuận hay không cũng là kết quả của nghiệp vụ kế toán thuế.

Tổng quan về nghiệp vụ kế toán
Tổng quan về nghiệp vụ kế toán

Vì vậy, có thể nói vai trò của nghiệp vụ kế toán thuế là nhằm mục đích phát triển nhà nước và ổn định doanh nghiệp. 

Để hiểu thêm về nghiệp vụ này bao gồm những hoạt động  gì kính mới quý độc giả theo dõi nội dung phần hai của bài viết.

Xem thêm : Nên làm nghề gì lương cao đúng với nhu cầu tuyển dụng của xã hội

2. Nghiệp vụ kế toán thuế bao gồm những gì

Đóng vai trò như một cầu nối giữa nhà nước và doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán thuế bao gồm các hoạt động được liệt kê ở nội dung phần 2.1 và 2.2 của bài viết này.

2.1. Các hoạt động cơ bản thuộc về nghiệp vụ kế toán thuế

Các nội dung cơ bản trong nghiệp vụ kế toán thuế bao gồm những nghiệp vụ sau:

- Làm việc với cơ quan thuế một cách trực tiếp khi có thuế phát sinh.

- Đối chiếu số liệu giữa báo cáo thuế với quyết toán thuế.

- Nghiệp vụ phối hợp với các kế toán hoặc phòng ban khác.

- Theo dõi các loại báo cáo liên quan đến ngân sách của công ty ví dụ như: Tồn đọng ngân sách, tình hình nộp các khoản ngân sách hay là báo cáo hoàn thuế của doanh nghiệp.

- Theo dõi tình hình giao hàng và nhận hàng của doanh nghiệp

- Cập nhật liên tục các thông tin Luật về thuế, soạn thảo các văn bản về quy định của Luật có liên quan một cách trực tiếp tới hoạt động linh doanh, sản xuất của công ty.

Các hoạt động cơ bản thuộc về nghiệp vụ kế toán thuế
Các hoạt động cơ bản thuộc về nghiệp vụ kế toán thuế

- Cập nhật liên tục và báo tình hình công nợ tới các đơn vị cơ sở.

-  Lập các báo cáo một cách tổng hợp về thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào của doanh theo tỷ lệ đầu ra đã được tính khấu trừ và phân loại các nghiệp vụ theo thuế suất.

-  Đóng các loại chứng từ về báo cáo thuế.

- Báo cáo tình hình sử dụng các loại hóa đơn trong kỳ.

- Lập các loại kế hoạch về thuế.

- Lập bảng biểu về danh sách lưu trữ.

- Bảo quản các loại báo cáo, hóa đơn, chứng từ.

- Lập hồ sơ về ưu đãu đối với những dự án mới hay dự án phát sinh hoặc điều chỉnh.

- Lập các loại hồ sơ hoàn thuế khi có khoản phát sinh.

- Lập báo cáo theo kỳ hoặc đột xuất.

Lập bảng biểu về danh sách lưu trữ các báo cáo
Lập bảng biểu về danh sách lưu trữ các báo cáo

- Kiểm tra đối chiếu các loại hóa đơn.

- Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn thuế để tiến hành báo cáo khi được yêu cầu.

- Đối chiếu các loại biên bản giấy tờ.

Trên đây là thông tin sơ lược về các loại nghiệp vụ kế toán. Để trả lời cho câu hỏi ở phần đầu của bài viết mời toàn thể bạn đọc theo dõi nội dung tiếp theo.

2.2. Thông tin chi tiết về nghiệp vụ kế toán thuế

Nghiệp vụ kế toán thuế là khác nhau trong từng ngày, từng tháng, từng quý và từng năm. Để giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc, nội dung dưới đây trình bày chi tiết nghiệp vụ của kế toán thuế trong từng giai đoạn.

2.2.1. Nghiệp vụ kế toán thuế diễn ra hàng ngày

- Thu thập các loại hóa đơn chứng từ từ hai nguồn để dựa vào đó làm các báo cáo kê khai và hoạch toán:

+ Nghiệp vụ trong doanh nghiệp là lập các hóa đơn khi cung ứng dịch vụ hoặc là bán hàng của doanh nghiệp.

+ Nghiệp vụ bên ngoài doanh nghiệp là khi đi mua hàng hóa hay dịch vụ về cho doanh nghiệp mình để phục vụ các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

- Nghiệp vụ trong ngày tiếp theo chính là xử lý các loại hóa đơn hoặc chứng từ. Cụ thể là tiến hành kiểm tra, xử lý các loại hóa đơn, chứng từ sau khi thu thập được xem chúng có hợp pháp, hợp lý và hợp lệ hay không.

Nghiệp vụ kế toán thuế diễn ra hàng ngày
Nghiệp vụ kế toán thuế diễn ra hàng ngày

- Một nghiệp vụ khác là sắp xếp lại các hóa đơn chứng từ: Việc này tùy thuộc vào phong cách làm việc của từng doanh nghiệp. Không có quy chuẩn nào cho việc sắp xếp hóa đơn, chứng từ.

- Một nghiệp vụ trong ngày khác chính là lưu trữ các loại hóa đơn, chứng từ: Hóa đơn thông thường thường được tiến hành lưu trữ trong 10 năm. Các chứng từ như phiếu xuất, nhập, thu, chi được lưu trữ trong 5 năm.

2.2.2. Nghiệp vụ kế toán thuế trong tháng

Căn cứ vào các nghiệp vụ thực hiện hàng ngày, nghiệp vụ hàng tháng chính là lập các tờ khai cho báo cáo thuế:

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng (Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng).

+ Đối với những loại hóa đơn của đầu ra thì sẽ tiến hành kê khai theo phát sinh hàng tháng.

+ Theo Luật áp dụng từ 1/1/2014 các giấy tờ, hóa đơn đầu vào có thể không kê khai hàng tháng những vẫn cần kê khai trước khi các cơ quan thuộc Nhà nước có quyết định kiểm tra.

- Lập tờ khai cho các những loại thuế.

- Lập báo cáo về tình hình sử dụng các loại hóa đơn từng tháng (Đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).

2.2.3. Nghiệp vụ kế toán thuế hàng quý

- Lập các tờ khai về thuế Tạm tính của Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Quý.

- Lập các loại Bảng kê để Báo cáo về tình hình sử dụng các loại Hoá đơn theo Quý.

- Lập tờ khai cho thuế giá trị gia tăng.

Nghiệp vụ kế toán thuế hàng quý
Nghiệp vụ kế toán thuế hàng quý

- Lập tờ khai cho thuế thu nhập cá nhân.

- Hạn nộp các loại báo cáo quý là vào ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý sau.

2.2.4. Nghiệp vụ kế toán thuế hàng năm

- Công việc đầu năm:

+ Kê khai và nộp các loại tiền thuế môn bài đầu năm. Hạn nộp tiền các loại thuế môn bài là ngày 31/1.

+ Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân tháng 12 hoặc quý cuối cùng của năm trước.

+ Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý cuối cùng của năm trước.

+ Nộp báo cáo về tình hình sử dụng các loại hóa đơn quý cuối cùng của năm trước.

- Công việc cuối năm:

+ Quyết toán về thuế thu nhập của doanh nghiệp.

+ Quyết toán về thuế thu nhập cá nhân.

+ Lập các loại Báo cáo về tài chính.

Xem thêm : Học viện Ngoại giao ra làm gì? Những thông tin cho bạn

3. Những tố chất một kế toán thuế cần để làm tốt nghiệp vụ kế toán thuế

Có thể thấy nghiệp vụ kế toán thuế đòi hỏi người làm nó thực hiện rất nhiều công việc khác nhau, do đó, để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của một kế toán thuế người làm công việc này cần có các tố chất sau:

- Cẩn thận là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những ai thực hiện nghiệp vụ kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng.

- Khả năng tự tìm tòi, học hỏi cũng là một yếu tố mà người làm kế toán thuế cần vì công việc này yêu cầu người làm phải đọc và cập nhật các luật một cách thường xuyên.

Những tố chất một kế toán thuế cần để làm tốt nghiệp vụ kế toán thuế
Những tố chất một kế toán thuế cần để làm tốt nghiệp vụ kế toán thuế

- Đam mê, yêu nghề là yếu tố cần đối với bất kỳ công việc nào đặc biệt là công việc kế toán thuế vì công việc này phải chịu vô vàn áp lực từ nhiều phía.

Qua những gì mà chúng tôi cung cấp hy vọng rằng đã giúp quý bạn đọc có một cái nhìn tổng quan về nghiệp vụ kế toán thuế, đối với bạn yêu quý công việc kế toán hay kiểm toán thì hãy rèn luyện dần những kỹ năng mà chúng tôi liệt kê ở trên nhé!

Học kế toán thuế ở đâu tốt?

Bạn là một người yêu thích công việc liên quan đến những con số? Bạn muốn theo đuổi ngành học kế toán mà chưa biết nên học ở đâu? Vậy thì hãy click vào link bên dưới để tìm hiểu cùng chúng tôi nhé!

Học kế toán thuế ở đâu tốt?