ngân hàng thương mại cổ phần việt á

119-121 Nguyễn Công Trứ

Hotline:

Email:

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Ngân hàng Việt Á được thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ, tài chính Việt Nam : Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng. Ngân hàng Việt Á hoạt động với đầy đủ các chức năng kinh doanh của một ngân hàng thương mại và có thế mạnh trong các hoạt động tài chính như: Kinh doanh vàng, đầu tư, tài trợ các dự án ...

Việc làm cùng công ty

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

- Quản lý điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vùng/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh, phát triển các kênh bán hàng tại địa bàn của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc
- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, tình trạng nợ của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, tính tuân thủ của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác kế toán, kho quỹ, hành chính tổng hợp của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác quản lý nguồn nhân lực của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
- Đầu mối tổ chức, thực hiện thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan ban ngành tại địa bàn hoạt động của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
- Tham mưu cho Giám đốc Vùng/Giám đốc Khối/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, Nhân sự của toàn Chi nhánh.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc cho Giám đốc Vùng/Giám đốc Khối/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc, lãnh đạo cấp trên.

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng (Tuyển Gấp)

@ ngân hàng thương mại cổ phần việt á

10 - 15 triệu

Đà Nẵng

Không chọn

Hạn nộp : 21-06-2020

1. Thực hiện công tác Hỗ trợ tín dụng tại các ĐVKD
- Soạn thảo, kiểm tra các Hợp đồng/hồ sơ cấp Tín dụng, Hợp đồng/hồ sơ bảo đảm tiền vay, các chứng từ có liên quan…nhằm tuân thủ quy trình, quy định của VAB về hồ sơ, biểu mẫu.
- Hoàn thiện các thủ tục bảo đảm tiền vay (công chứng, đăng ký GDĐB, phong tỏa, nhập kho Hồ sơ TSBĐ...) theo đúng quy định của pháp luật và của VAB.
- Tiến hành hạch toán các nghiệp vụ cấp tín dụng, hạch toán nhập kho trên hệ thống Core Banking theo quy trình, quy định của VAB.
- Theo dõi các hồ sơ cấp tín dụng chưa đầy đủ/hoàn thiện và thực hiện báo cáo cho các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan.
- Thực hiện các công việc sau khi cấp tín dụng như điều chỉnh lãi suất, cơ cấu nợ, điều chỉnh giá trị TSBĐ theo quy định..

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

• Thực hiện công tác bán hàng phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại, bán các sản phẩm dịch của khách hàng doanh nghiệp (tín dụng, tài trợ thương mại, thu phí dịch vụ,…) nhằm đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
• Thực hiện việc quản lý tín dụng, huy động và dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng và sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của VietA Bank.
• Đề xuất chính sách khách hàng doanh nghiệp dựa trên nhu cầu hiện tại và đánh giá khách hàng tiềm năng trên địa bàn; đóng góp ý kiến cho các chính sách, sản phẩm riêng biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp đặc thù tại địa phương.
• Trực tiếp thẩm định và đánh giá khách hàng. Kiểm soát lãi suất, cơ cấu hồ sơ vay, quản lý việc thu nợ lãi của khách hàng.

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

Giao Dịch Viên (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

@ ngân hàng thương mại cổ phần việt á

10 - 15 triệu

Đà Nẵng

Không chọn

Hạn nộp : 04-07-2020

• Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng
• Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt, gửi rút tiền mặt, chuyển khoản trên các tài khoản của khách hàng
• Thu đổi ngoại tệ mặt, thu đổi séc du lịch, séc nước nước ngoài phát hành, mua bán chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng
• Chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng
• Kiểm soát các chứng từ giao dịch trong ngày báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu/ phân công của các cấp quản lý

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của bộ phận gắn liền với kế hoạch & mục tiêu của Khối KHDN.
- Tham mưu và tham gia cùng cấp quản lý trực tiếp trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của phòng.
2. Tổ chức, điều phối & kiểm soát nhân sự thuộc phòng
- Tổ chức đội ngũ CBNV thực hiện các công việc hàng ngày theo kế hoạch đề ra.
+ Quản lý định hướng cho đội ngũ CBNV trong công việc hàng ngày, hoạch định nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo quy trình & quy định của VAB nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được mục tiêu về hiệu suất đã đề ra.
+ Phân công, kiểm tra đôn đốc các thành viên trong bộ phận thực hiện công việc được giao và trực tiếp tiếp nhận báo cáo về tiến trình, hiệu quả công việc cũng như giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Kiểm soát đo lường hiệu suất, hiệu quả công việc.
+ Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả
+ Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của bộ phận.
+ Đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên trong bộ phận.
+ Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các CBNV để thảo luận về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
- Phát triển nhân viên (huấn luyện, tư vấn, động viên)
+ Xây dựng một môi trường thuận lợi giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc động viên khuyến khích người lao động và phát triển nghề nghiệp; có các hành động khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phù hợp.
+ Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của VAB thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình kèm cặp về kỹ năng và kiến thức liên quan đến hoạt động của bộ phận cho đội ngũ nhân viên;
+ Phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc khối Quản trị Nguồn Nhân lực trong việc xác định các nhu cầu đào tạo và các chương trình đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân viên.
3. Tổ chức thực hiện cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của phòng
- Xây dựng chiến lược kinh doanh của khối KHDN.
- Quản lý xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh; tổ chức đo lường đánh giá năng suất lao động của kênh bán hàng.
- Quản lý việc xây dựng, cải tiến chính sách khách hàng.
- Quản lý và phát triển công cụ bán hàng.
- Quản lý hoạt động phát triển quan hệ đối tác.
- Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng và tổ chức hội nghị cho khối KHDN.
- Quản lý hỗ trợ chi nhánh triển khai các chương trình, sự kiện tại địa phương.
- Quản lý hoạt động xúc tiến bán hàng.
- Quản lý việc nghiên cứu và đề xuất các phương án, giải pháp cảnh báo rủi ro kinh doanh.
- Quản lý việc tổ chức báo cáo, tổng hợp đề xuất đánh giá, cải tiến.
- Triển khai các dự án, đề án kinh doanh đối với hoạt động KHDN đến các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Khối KHDN.
* QUYỀN LỢI:
- Mức lương + thưởng hấp dẫn, cạnh tranh;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu hoàn thành xuất sắc kết quả công việc liên tiếp trong vòng 6 tháng.

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

1. Quản lý, điều hành hoạt động chung của Trung Tâm
- Xây dựng định hướng phát triển kinh doanh kiểm soát lợi nhuận nhằm đạt chỉ tiêu đề ra.
- Quản lý việc triển khai kế hoạch chương trình phát triển kinh doanh, chính sách giá về tín dụng, huy động, sản phẩm liên kết KHCN & KHDN.
- Quản lý và chịu trách nhiệm chính cho các văn bản đến/đi tại ĐVKD.
- Triển khai kế hoạch KD của đơn vị qua phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ CBNV đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
- Giải quyết các công việc (khiếu nại, rủi ro...) thuộc thẩm quyền.
2. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại đơn vị:
- Phân công nguồn lực triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tín dụng, huy động và các sản phẩm theo mảng hoạt động phân công phụ trách; bán chéo các SPDV.
- Thẩm định sơ bộ và chịu trách nhiệm đối với tờ trình tín dụng tại Trung tâm.
- Kiểm soát lãi suất, cơ cấu hồ sơ vay, quản lý công tác thu nợ lãi của ĐVKD.
- Thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, hành chánh sự nghiệp để phát triển công tác kinh doanh tại địa phương.
3. Quản lý công tác nhân sự tại đơn vị:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV.
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong Phòng và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo.
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.
* QUYỀN LỢI
- Mức lương + thưởng hấp dẫn, cạnh tranh;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu hoàn thành xuất sắc kết quả công việc liên tiếp trong vòng 6 tháng.

Tin tuyển dụng nổi bật

Công ty CP Công nghệ và đầu tư Le Watch
Nhân viên Tư Vấn Khách Hàng Qua Fanpage

Công ty CP Công nghệ và đầu tư Le Watch

https://timviec365.net/

7 - 10 triệu

https://timviec365.net/

Hà Nội

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 31-10-2021

Cty TNHH Acacy
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG KHU VỰC HẢI PHÒNG

Cty TNHH Acacy

https://timviec365.net/

7 - 10 triệu

https://timviec365.net/

Hải Phòng

https://timviec365.net/

Dưới 1 năm kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 31-10-2021

TNHH Spiral
Nhân viên thị trường phát triển App

TNHH Spiral

https://timviec365.net/

10 - 15 triệu

https://timviec365.net/

Hồ Chí Minh

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 28-11-2021

TNHH Spiral
Nhân viên kinh doanh Cocacola

TNHH Spiral

https://timviec365.net/

10 - 15 triệu

https://timviec365.net/

Hồ Chí Minh

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 30-11-2021

TNHH Spiral
Nhân viên thị trường phát triển app Wabi

TNHH Spiral

https://timviec365.net/

10 - 15 triệu

https://timviec365.net/

Bình Dương

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 30-11-2021