navigos search

Hotline:

Email:

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Việc làm cùng công ty

navigos search

Viet - General Accountant

@ navigos search

Thỏa thuận

Đà Nẵng

Không chọn

Hạn nộp : 13-07-2020

* Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán.
* Trực tiếp lập các bút toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, … phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
* Hạch toán tiền lương, thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác.
* Thu thập, xử lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng.
* Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
* Kiếm soát phần mềm kế toán.

navigos search

[Urgent] Export Sales Manager

@ navigos search

Thỏa thuận

Bình Dương

Không chọn

Hạn nộp : 10-07-2020

Direct handle selling/buying transaction with international customer
Actively search and expand customer base; establish and maintain existing customer relationships.
Control and follow up business transaction.
Prepare and update business report on market needs, situation, competitors...
Handle import-export related issues.
Negotiate with suppliers about terms of pricing, delivery date, product’s quality.
Deal with customers’ request/claim on product-related issues.

navigos search

Senior IT Auditor | Trading and Manufacturing Industry

@ navigos search

20 - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Không chọn

Hạn nộp : 10-07-2020

Khách hàng của Navigos Search là công ty Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xe
Nơi làm việc: Làm việc chính tại văn phòng HCM và nhà máy tại Đồng Nai (xe đưa đón)
Mô tả công việc:
- Tham gia phân tích, tư vấn giải pháp, xây dựng quy trình, công nghệ thông tin mới nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng của công ty
- Thực hiện theo dõi, kiểm tra các quy trình công nghệ thông tin đang được áp dụng nhằm đảm bảo tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh, tránh rủi ro về cơ sở dữ liệu và giảm thiểu chi phí liên quan về IT
- Phân tích, tư vấn giải pháp xử lý các vấn đề: sự cố phần mềm, sự cố hệ thống phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban liên quan đến công nghệ thông tin theo đúng quy trình nội bộ của công cty và có ý kiến tham vấn cho cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu lãnh đạo

navigos search

Regional Sales Manager - Aquaculture Veterinary Medicine ($2,000 - $3,000)

@ navigos search

Thỏa thuận

Đồng Nai

Không chọn

Hạn nộp : 09-07-2020

- Achieve the aqua sales revenue and profit targets of AquaScience every fiscal year. This generally means exceeding an annual rate of growth.
- Develop and implement an annual business plan for aqua sales in Vietnam.
- Lead a team of technical sales supervisors assigned to sub-regions in the country; and provide product or technical presentation to customers.
- Evaluate, recruit and guide distributors, including offering technical and product training.
- Manage product pricing in accordance to directions set by Line Manager.
- Execute the saquaculture’s strategic plans as if relates to the assigned territory.

navigos search

Account Specialist - Coating

@ navigos search

Thỏa thuận

Bình Dương

Không chọn

Hạn nộp : 27-06-2020

Know customer business including strategy, size, products, key decision makers, organization, new initiatives, pain points, etc.
 Develop by leveraging on appropriate resources including Marketing team and others, mid to long terms Account Plans. Grow sales in various business segments of the customer.
 Take ownership and accountability for implementing Account Business Plans. Leverage internal system for information related to call planning, customer identification and contacts management, account strategy and planning and customer needs follow up. Master the CRM platform and drive customer relationship management activities, using the CRM system to capture prospects, accounts, contacts, contact activities, tasks, opportunities, sales and all other selling activities.
 Drive and develop solid relationships with the customer and actively drive our internal stakeholder relationship with customers at all levels (top-to-top engagement).
 Drive customer solution activities such as opportunity management, Customer/Innovation/Guru Days, product demonstration, joint sales calls and sample management.
 Establish and maintain customer intelligence, proactively keep abreast of customer’s organization updates and changes and leading customer strategies. Keep abreast of market, industry and competitor intelligence and trends.
 Meet or exceed sales growth, profitability, pipeline and other business goals. Manage sales forecasting and DSO

navigos search

Sales Supervisor - Coating

@ navigos search

Thỏa thuận

Bình Dương

Không chọn

Hạn nộp : 27-06-2020

Know customer business including strategy, size, products, key decision makers, organization, new initiatives, pain points, etc.
 Develop by leveraging on appropriate resources including Marketing team and others, mid to long terms Account Plans. Grow sales in various business segments of the customer.
 Take ownership and accountability for implementing Account Business Plans. Leverage internal system for information related to call planning, customer identification and contacts management, account strategy and planning and customer needs follow up. Master the CRM platform and drive customer relationship management activities, using the CRM system to capture prospects, accounts, contacts, contact activities, tasks, opportunities, sales and all other selling activities.
 Drive and develop solid relationships with the customer and actively drive our internal stakeholder relationship with customers at all levels (top-to-top engagement).
 Drive customer solution activities such as opportunity management, Customer/Innovation/Guru Days, product demonstration, joint sales calls and sample management.
 Establish and maintain customer intelligence, proactively keep abreast of customer’s organization updates and changes and leading customer strategies. Keep abreast of market, industry and competitor intelligence and trends.
 Meet or exceed sales growth, profitability, pipeline and other business goals. Manage sales forecasting and DSO

Tin tuyển dụng nổi bật

Công ty Cổ phần Đầu tư King Real
NHÂN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN LƯƠNG CỨNG 5 ĐẾN 10 TRIỆU ĐỒNG

Công ty Cổ phần Đầu tư King Real

https://timviec365.net/

Trên 30 triệu

https://timviec365.net/

Đà Nẵng

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 10-07-2021

Công Ty TMT
ẻddddccccccmm

Công Ty TMT

https://timviec365.net/

Thỏa thuận

https://timviec365.net/

Hà Nội

https://timviec365.net/

Dưới 1 năm kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 11-11-2021

Công Ty TMT
ẻddddcccccc

Công Ty TMT

https://timviec365.net/

Thỏa thuận

https://timviec365.net/

Hà Nội

https://timviec365.net/

Dưới 1 năm kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 11-11-2021

abc com 1234
trông quán net ca trưa 141

abc com 1234

https://timviec365.net/

Thỏa thuận

https://timviec365.net/

Hà Nội

https://timviec365.net/

Dưới 1 năm kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 01-07-2021

abc com 1234
trông quán net ca trưa 123456

abc com 1234

https://timviec365.net/

Thỏa thuận

https://timviec365.net/

Hà Nội

https://timviec365.net/

Dưới 1 năm kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 01-07-2021