Hướng dẫn làm hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tin tức tổng hợp

Trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp có thể vì một lý do nào đó mà phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thế nhưng cũng có một vài trường hợp bị phía cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu phải tạm ngừng các hoạt động kinh doanh. Đồng thời việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phải tuân theo một số những quy định bắt buộc và sẽ có những nghĩa vụ cần phải thực hiện. Để hiểu rõ hơn về hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tôi xin mời bạn đọc dõi theo bài viết dưới đây nhé!

1. Chi tiết về hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trong hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu như sau:

1.1. Doanh nghiệp tư nhân

Quyết định của người chủ sở hữu doanh nghiệp về quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tức là người đại diện về mặt pháp lý thực hiện ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo của phía doanh nghiệp về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu cho công ty.

Giấy giới thiệu hoặc là giấy ủy quyền dành cho văn phòng luật sư để thực hiện thủ tục tại cơ quan tham gia đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.

1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn với 2 thành viên

Biên bản của cuộc họp của hội đồng các thành viên đối với việc thực hiện biểu quyết thông qua quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Toàn bộ thành viên đó phải thực hiện ký.

Quyết định của phía hội đồng thành viên về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được chủ tịch hội đồng thành viên tiến hành ký kết và đóng dấu.

Thông báo của phía công ty đối với việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh được người đại diện của công ty đứng ra ký tên và thực hiện đóng dấu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn với 2 thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn với 2 thành viên

Giấy giới thiệu hoặc là giấy ủy quyền dành cho văn phòng luật sư để thực hiện các thủ tục ở cơ quan đăng ký kinh doanh.

1.3. Công ty cổ phần

Cần phải có biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với việc biểu quyết dựa vào quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty phải được ký bởi toàn bộ cổ đông của công ty

Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với việc tạm ngừng các hoạt động kinh doanh của phía công ty được chủ tịch hội đồng quản trị tiến hành ký kết và đóng dấu vào đó.

Thông báo của phía công ty đối với việc tạm ngừng các hoạt động kinh doanh được người đại diện của phía công ty thực hiện ký tên và đóng dấu.

Giấy giới thiệu hoặc là giấy để ủy quyền lại cho phía văn phòng luật sư thực hiện hoàn thiện các thủ tục cơ nơi đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần
Công ty cổ phần

1.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với chủ sở hữu là cá nhân

Quyết định của người chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với việc tạm ngừng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh được người đại diện của doanh nghiệp tiến hành ký kết và thực hiện đóng dấu vào đó.

Giấy ủy quyền lại cho luật sư hoặc là giấy giới thiệu dành cho người đi nộp hồ sơ và nhận lại kết quả.

1.5. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có chủ sở hữu là một đơn vị tổ chức

Cần phải có nghị quyết của người chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng các hoạt động kinh doanh.

Quyết định của người chủ sở hữu công ty trách nhiệm một thành viên đối với việc tạm ngừng những hoạt động kinh doanh được người chủ sở hữu công ty thực hiện ký kết và đóng dấu vào đó.

Thông báo về việc tạm ngừng các hoạt động về kinh doanh được người đại diện của công ty đó ký tên và tiến hành đóng dấu.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có chủ sở hữu là một đơn vị tổ chức
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có chủ sở hữu là một đơn vị tổ chức

Giấy ủy quyền cho phía luật sư thực hiện thủ tục của pháp luật.

Xem thêm : Nên làm nghề gì lương cao đúng với nhu cầu tuyển dụng của xã hội

2. Quy định đối với thời thực hiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2.1. Thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Dựa theo khoản 1 tại điều 206 của luật doanh nghiệp năm 2020, thì thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc được tính từ trước ngày tạm ngừng kinh doanh sớm hơn thời hạn đưa ra thông báo thì doanh nghiệp đó sẽ cần phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh trước đó bằng văn bản.

Ví dụ ngày 1-1-2021 doanh nghiệp đó nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh lên cho Sở KH và ĐT. Hồ sơ đọ được xác minh hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ được tạm ngừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 4-1-2021.

2.2. Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Dựa theo điều 91 của NĐ 01/2021/NĐ-CP, nếu như hộ kinh doanh đó thực hiện tạm ngừng kinh doanh từ trên 30 ngày thì cần phải gửi hồ sơ đến cho cơ quan đăng ký kinh doanh và đồng thời gửi cả lên cơ quan quản lý về thuế trước 3 ngày làm việc được tính đến ngày thực hiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc được tiếp tục kinh doanh sớm hơn so với những gì đã thông báo.

2.3. Thời gian tiến hành giải quyết hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Nếu như hồ sơ đó hợp lệ thì trong vòng 3 ngày làm việc trở đi được tính từ ngày được tiếp nhận hồ sơ thì phía phòng đăng ký kinh doanh đó sẽ tiếp tục tiến hành cấp về giấy xác nhận cho việc thực hiện tạm ngừng các hoạt động kinh doanh.

Nếu như trường hợp hồ sơ đó chưa hợp lệ thì phía phòng đăng ký kinh doanh đó sẽ thông báo lại phía doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi và bổ sung. Cần phải điều chỉnh lại hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho đúng và đủ theo  phần trên.

Thời gian tiến hành giải quyết hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Thời gian tiến hành giải quyết hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Để không bị quá ảnh hưởng đến những thời gian tạm ngừng hoạt động động kinh doanh do bị sai sót về các hồ sơ, thủ tục hay những vấn đề bị phát sinh khác thì hãy lên mạng hoặc hỏi trước về các mẫu hồ sơ để tham khảo.

Xem thêm : Học viện Ngoại giao ra làm gì? Những thông tin cho bạn

3. Cách để nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Có thể sử dụng cách thứ nhất đó là nộp hồ sơ trực tiếp ở phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế Hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố ở nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc tại đó.

Hoặc có thể làm theo cách thứ 2 đó là nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo cách online qua mạng theo các bước như sau:

Bước thứ nhất bạn phải đăng ký tài khoản tại cổng thông tin quốc gia đối với việc đăng ký doanh nghiệp

Bước thứ hai là nhập thông tin về hồ sơ một cách đầy đủ vào hệ thống đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình

Bước thứ ba đó là scan những tài liệu và hồ sơ cần thiết để đính kèm lên hệ thống

Cách để nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Cách để nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bước thứ bốn là xác nhận lại và nộp hồ sơ đi

Bạn cần lưu ý khi nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua hình thức online sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ thì bạn cần mang biên nhận cùng với giấy ủy quyền đến cho phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả của doanh nghiệp mình.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách thực hiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng qua đây bạn đọc đã có thêm những kinh nghiệm cần thiết để hoàn thiện đầy đủ cho bộ hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách hợp pháp và đúng quy định.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hồ sơ ứng tuyển nhân viên kinh doanh cần những tài liệu, giấy tờ quan trọng gì? Nếu bạn chưa biết thì hãy click ngay bài viết dưới đây để đọc đi thôi!

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH