Giáo dục nghề nghiệp là gì? Tìm hiểu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tin tức tổng hợp

Giáo dục nghề nghiệp trong những năm gần đây là vấn đề của ngành giáo dục được quan tâm rất nhiều và đang đứng trước rất nhiều thách thức để thay đổi cho phù hợp với xu thế phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Giáo dục nghề nghiệp cũng đang dần được nhiều người lựa chọn sau khi hoàn thành bậc học trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu giáo dục nghề nghiệp và gì cùng những thông tin liên quan để bạn có thêm sự lựa chọn, cân nhắc cho việc học tập và công việc sau này.

1. Giáo dục nghề nghiệp là gì?

Giáo dục nghề nghiệp là gì?Giáo dục nghề nghiệp (tên gọi khác: giáo dục dạy nghề, giáo dục kĩ thuật) là một bậc học thuộc vào hệ thống giáo dục quốc dân ở nhiều nước trên thế giới để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Giáo dục nghề nghiệp có hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên từ trình độ sơ cấp, đến trung cấp rồi đến cao đẳng, đồng thời cũng thực hiện các chương trình đào tạo nghề khác cho người học

Xem thêm : Nên làm nghề gì lương cao đúng với nhu cầu tuyển dụng của xã hội

2. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệpGiáo dục nghề nghiệp có 3 mục tiêu chính như sau:

- Mục tiêu thứ nhất là giáo dục, đào tạo, trang bị cho người lao động có đầy đủ các yếu tố sau:

+ Kiến thức chuyên môn

+ Kĩ năng nghề nghiệp

+ Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp

+ Ý thức, kỉ luật, tác phong công nghiệp

+ Rèn luyện sức khỏe để có đủ thể lực tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ hoặc khởi nghiệp

- Mục tiêu thứ hai là đào tạo người lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở thành những người có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp ở mức cơ bản, có thể làm việc độc lập, biết sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất

- Mục tiêu thứ ba là đào tạo lao động với hình thức dạy nghề nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao, có đủ khả năng trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất, đạt năng lực hành nghề đúng với trình độ đào tạo

Xem thêm : Học viện Ngoại giao ra làm gì? Những thông tin cho bạn

3. Tìm hiểu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3.1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì?

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì?Cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cơ sở giáo dục thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

- Trường cao đẳng

- Trường trung cấp

- Trung tâm nghề nghiệp

Hiện tại, ở nước ta, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo 3 loại hình sau đây:

- Loại hình thứ nhất là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Đây là loại hình cơ sở giáo dục thuộc sở hữu Nhà nước, được Nhà nước đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất.

- Loại hình thứ hai là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Đây là loại hình cơ sở giáo dục thuộc sở hữu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cũng chính các tổ chức, cá nhân này là bên đứng ra đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

- Loại hình thứ ba là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Đây là loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp có yếu tố nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm hai hình thức:

+ Thứ nhất là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài

+ Thứ hai là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hình thành dựa trên sự liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

3.2. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Việc tìm hiểu về điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cần thiết vì đây là yếu tố giúp người học đánh giá xem cơ sở giáo dục nghề nghiệp mình định theo học có đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động và chất lượng dạy học hay không. Vậy một cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng yêu cầu gì thì mới được cho phép thành lập?

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục, điều kiện cho phép thành lập bao gồm:

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hay tư thục) cần có đề án thành lập đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương

- Đề án thành lập cở cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt

Còn đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nếu muốn thành lập và hoạt động thì cần có đủ hai điều kiện như sau:

- Nhà đầu tư nước nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần có đề án thành lập cần đáp ứng được các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (bao gồm: cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình đào tạo, giáo trình được sử dụng để dạy và học, đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy.  

3.3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tùy thuộc vào loại hình và hình thức đầu tư xây dựng của cơ sở vật chất đó, cụ thể như sau:

- Đối với các trường cao đẳng, trung cấp công lập, cơ cấu tổ chức bao gồm

+ Hội đồng trường

+ Hiệu trưởng, hiệu phó

+ Các phòng/bộ phận chuyên môn và nghiệp vụ

+ Các khoa và bộ môn

+ Các hội đồng tư vấn

+ Phân hiệu hay các tổ chức: nghiên cứu khoa học – công nghệ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng; cơ sở kinh doanh – sản xuất - dịch vụ (nếu có)

- Đối với các trường cao đẳng, trung cấp tư thục, cơ cấu tổ chức tương tự như các trường thuộc khu vực công lập, chỉ khác là sẽ có hội đồng quản trị thay vì có hội đồng trường.

- Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (cả công lập và tư thục), cơ cấu tổ chức sẽ có một vài điểm khác biệt:

+ Ban giám đốc: Giám đốc, phó giám đốc (thay vì hội đồng trường hay hội đồng quản trị)

+ Các phòng/bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

+ Các tổ bộ môn (thay vì các khoa và bộ môn)

+ Các hội đồng tư vấn

+ Các đơn vị phục vụ đào tạo

+ Cơ sở kinh doanh – sản xuất – dịch vụ (nếu có)

- Đối với các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ cấu tổ chức sẽ được chính các cơ sở đó tự chủ trong việc hình thành, xây dựng, vận hành.

3.4. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ bị giải thể trong trường hợp nào?

Trong một số trường hợp vì nhiều lý do, một cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ bị rơi vào tình trạng bắt buộc phải giải thể. Bạn có thắc mắc đó là những trường hợp nào không?

Một cơ sở giáo dục sẽ bị giải thể nếu thuộc vào các trường hợp như sau

- Thứ nhất là vi phạm quy định pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng

- Thứ hai là không khắc phục được nguyên nhân đình chỉ đào tạo khi hết thời hạn đình chỉ

- Thứ ba là cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi kết thúc các thời hạn như sau kể từ thời điểm quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực:

+ Trường cao đẳng và trường trung cấp: 36 tháng

+ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp: 24 tháng

- Thứ ba là cơ sở giáo dục nghề nghiệp không triển khai bất cứ hoạt động đào tạo nào sau 24 tháng kể từ khi có giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Thứ tư là cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ giải thể nếu tổ chức, cá nhân thành lập nên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó đưa ra yêu cầu, đề nghị.

Quyết định giải thể của một cơ sở giáo dục cần đảm bảo các nội dung như sau:

- Lý do giải thể

- Các biện pháp, các phương án đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bao gồm: nhà giáo, viên chức, người học, người lao động)

Khi một cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể, những người sau đây sẽ có thẩm quyền tiến hành những việc đó hoặc sẽ quy định về thủ tục giải thể:

+ Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/thành; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội)

+ Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương

Hy vọng với bài viết trên đây, bạn đọc đã có thông tin về giáo dục nghề nghiệp là gì, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì và sẽ có thêm gợi ý cho con đường sự nghiệp trong tương lai của mình. Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình!

Bình luận

Bình luận thành công!

bài viết liên quan

xem nhiều

tiêu biểu tuần