hanwha life vietnam

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Bảo Hiểm Nhân Thọ)

hanwha life vietnam

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Đã nộp 4 hồ sơ

Bình Định

Hạn nộp: 15-07-2020

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Bảo Hiểm Nhân Thọ)

hanwha life vietnam

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Bình Định

Hạn nộp: 15-07-2020

Đã nộp 4 hồ sơ

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Mức lương: Thỏa thuận

Giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chức vụ: Tổng giám đốc điều hành

Ngành nghề: Bảo hiểm  

Bằng cấp: Không yêu cầu

1. Quản lý & phát triển kinh doanh tại Khu vực được giao
- Lập kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh đến GAD, DM, UM, RM và đội ngũ kinh doanh và giám sát việc thực hiện kế hoạch đã triển khai.
- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày cho RSD/ZSD.
2. Giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh:
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kinh doanh: Họp, huấn luyện, tổ chức hội thảo (tuyển dụng, bán hàng…).
- Họp 1:1 định kỳ hàng tháng với các cấp quản lý.
- Đảm bảo, duy trì chất lượng đội ngũ kinh doanh tại khu vực.
- Giám sát và đảm bảo chất lượng kinh doanh, tuyển dụng tại khu vực.
- Giám sát, hướng dẫn và cùng thực hiện việc tuân thủ các quy định của Công ty của đội ngũ kinh doanh tại khu vực quản lý.
- Báo cáo cho cấp Quản lý trực tiếp khi có phát sinh vấn đề hoặc các dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý, khách hàng.
- Chịu trách nhiệm đối với sai phạm xảy ra trong hoạt động tuyển dụng, bán hàng của đội ngũ kinh doanh do mình trực tiếp quản lý

1. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên tục làm việc tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ với vị trí Quản lý Kinh doanh, Chuyên Viên Huấn luyện hoặc đang kiêm nhiệm vị trí tương đương (bắt buộc).
2.Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại hoặc các ngành liên quan
3.Kỹ năng:
a. Kỹ năng cứng:
- Tổ chức các hoạt động kinh doanh
- Lập kế hoạch
- Huấn luyện
- Quản lý
b. Kỹ năng mềm:
-Thuyết trình
-Tạo động lực gắn kết cho đội ngũ
- Quản lý và phát triển đội ngũ.

- Lương Tháng 13, Bonus hàng năm
- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24
- YEP, Outing...

Nội dung chưa cập nhật

Công việc tương tự