pullman quy nhon

Executive Housekeeper

pullman quy nhon

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Đã nộp 4 hồ sơ

Bình Định

Hạn nộp: 17-02-2020

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Executive Housekeeper

pullman quy nhon

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Bình Định

Hạn nộp: 17-02-2020

Đã nộp 4 hồ sơ

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Mức lương: Thỏa thuận

Giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chức vụ: Giám đốc

Ngành nghề: Khách sạn - Nhà hàng  

Bằng cấp: Không yêu cầu

• To take full responsibilities in guest service operations of Housekeeping Department.
Chịu trách nhiệm về dịch vụ khách hàng của bộ phận Buồng phòng.
• To ensure, maintain hygiene standard, safety and quality of products as per request.
Đảm bảo, duy trì tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn và chất lượng của sản phẩm theo yêu cầu.
• To accomplish with best effective in taking care of guest and create fresh, comfortable and warm environment in the hotel.
Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc chăm sóc khách và tạo môi trường thoải mái và ấm cúng trong khách sạn.
• To ensure the effectiveness of the operating plan and department management in budget spending.
Đảm bảo sự hiệu quả của kế hoạch hoạt động và quản lý bộ phận trong việc chi tiêu ngân sách.
• To create good relationship and cooperation with other departments in the hotel.
Xây dựng mối liên hệ và kết hợp tốt với các bộ phận khác trong khách sạn.
• To take part in the recruitment, training and managing of all department staffs’ activities in the area.
Tham gia tuyển dụng, đào tạo, và quản lý hoạt động của nhân viên trong bộ phận.
• To create enthusiasm, believable working environment and effective cooperation in department.
Xây dựng môi trường làm việc nhiệt tình, đáng tin cậy và có sự phối hợp hiệu quả trong bộ phận.
• To organize, managing, supervise the daily work of department. To check logbook and actual, check information, attend department meeting before attending hotel’s briefing.
Tổ chức, quản lý, giám sát công việc hàng ngày của bộ phận. Kiểm tra sổ ghi chép, kiểm tra thông tin, tham dự cuộc họp bộ phận trước khi tham dự cuộc họp của khách sạn.
• To attend daily briefing with General Manager and other Department Heads to inform activities of department on time.
Tham dự cuộc họp hàng ngày với Giám đốc điều hành và các trưởng bộ phận để thông báo về hoạt động của bộ phận kịp thời.
• To organize and develop personnel of department. To check, evaluate, organize training and coaching on professional skills. To implement staffs’ rewarding as well as punishment on time and effectively.
Tổ chức và phát triển nhân lực của bộ phận. Kiểm tra, đánh giá, tổ chức đào tạo và huấn luyện các kỹ năng. Thực hiện việc khen thưởng và xử phạt của nhân viên kịp thời và hiệu quả.
•.To set operating plan, to assign tasks of department (weekly, monthly, quarterly, yearly). To organize periodic, unplanned meetings and set training plan for department.
Lập kế hoạch và phân công công việc của bộ phận (theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm). Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, lập kế hoạch đào tạo cho bộ phận.
• To approve Purchase Order and sign off petty cash payment of department when necessary.
Phê duyệt yêu cầu mua hàng và ký nhận thanh toán tiền mặt của bộ phận khi cần.
• To organize and directly take part in the customer service, meet guest when there is any complaint, problem caused by the subordinate.
Tổ chức và trực tiếp tham gia vào dịch vụ khách hàng, gặp gỡ khách hàng khi có khiếu nại và vấn đề xảy ra.
• To coordinate with Maintenance department in repairing, maintenance tools, furniture, equipment in guest room and public area and ensure they are in the best working condition at all time.
Phối hợp với bộ phận Bảo trì trong việc sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ, đồ nội thất, trang thiết bị trong phòng khách và khu vực công cộng nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất.
• To cooperate with other departments in the hotel to ensure the best effectiveness in general works.
Kết hợp với các bộ phận khác trong khách sạn để đảm bảo hiệu quả công việc chung.
• To take responsibility in interior decoration for holidays (Christmas, New year, Tet Holiday and other holidays as per hotel’s request).
Chịu trách nhiệm trang trí cho các ngày lễ (Giáng sinh, Năm mới, Tết nguyên đán và các ngày lễ khác theo yêu cầu của khách sạn).
•.To handle uniform for all hotel employees (to work with Board of Management on designing, purchasing of material and tailoring), to check the maintenance, repairing, and daily laundering.
Giải quyết vấn đề đồng phục cho tất cả các nhân viên của khách sạn (làm việc cùng Ban Quản lý về thiết kế, chất liệu và đặt may), kiểm tra việc bảo dưỡng, sửa chữa, và giặt là hàng ngày.
• To make business plan for the following year, to estimate revenue, to make estimated plan in purchasing submit to Board of Management for preparation of general business plan to implement the assigned targets, to propose procedure on controlling department expenses.
Lập kế hoạch kinh doanh cho năm sau, dự toán doanh thu, lập kế hoạch thu mua trình Ban Quản lý để chuẩn bị kế hoạch kinh doanh chung để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đề xuất phương án kiểm soát chi phí của bộ phận.
• To build up the update regulations to ensure the maintaining of quality of hotel facilities which belongs to department management as well as hotel’s hygiene standard.
Xây dựng và cập nhật các quy định để đảm bảo duy trì chất lượng của các cơ sở vật chất thuộc quản lý của bộ phận cũng như tiêu chuẩn vệ sinh của khách sạn.
• To check facilities and amenities in guest room, to set up maintenance procedures of linen, carpet, decoration, plants, etc… To propose to Board of Management the estimated on description, sample, quality, quantity in case of new purchasing, etc…
Kiểm tra các cơ sở vật chất và vật dụng trong phòng ở, thiết lập quy trình bảo trì chăn ga, thảm, đồ trang trí, cây cảnh... Đề xuất với Ban Quản lý về mô tả, mẫu, chất lượng, số lượng trong trường hợp mua mới...
• To be ready to take other tasks subject to assignment of General Manager.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

• Education:Vocational diploma or degree in Hotel Profession.
Bằng cấp chuyên ngành khách sạn.
• Significant experience in a customer-service position
Kinh nghiệm làm việc chính tại vị trí về dịch vụ khách hàng
• 2-3 years experience on relevant fields.
2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực liên quan.
• Basic at writing and communication in Vietnamese and English
Kỹ năng viết và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
• Experience in team management.
Kinh nghiệm về quản lý bộ phận.
• Extremely high spirit of Customer Service.
Tinh thần phục vụ khách hàng cao

- Theo quy định

Nội dung chưa cập nhật

Công việc tương tự

hum vietnam investment-services company ltd.

Giám Sát Phát Triển Sản Phẩm

hum vietnam investment-services company ltd.

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 18-04-2020

porsche centre ho chi minh

Building Maintenance Officer - Porsche Centre Saigon

porsche centre ho chi minh

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 17-04-2020

công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch & kim cúc quy nhơn

Night Manager - Night Audit

công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch & kim cúc quy nhơn

Thỏa thuận

Bình Định

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 24-04-2020

bim group

Kế Toán Thanh Toán

bim group

7 - 10 triệu

Quảng Ninh

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 25-04-2020