edeeerer

10 - 15 triệu

0 - 1 năm kinh nghiệm

Đã nộp 4 hồ sơ

Hà Nội

Hạn nộp: 01-10-2020

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

edeeerer

10 - 15 triệu

0 - 1 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Hạn nộp: 01-10-2020

Đã nộp 4 hồ sơ

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Mức lương: 10 - 15 triệu

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Chức vụ: Nhân viên

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng  

Bằng cấp: Đại học

dfdfdsfdfdfdf

dfdfdfdfd

Công việc tương tự