navigos search's client

[Dist.1] Sales Operation Team Leader

navigos search's client

Trên 30 triệu

Chưa có kinh nghiệm

Đã nộp 4 hồ sơ

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24-04-2020

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

[Dist.1] Sales Operation Team Leader

navigos search's client

Trên 30 triệu

Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24-04-2020

Đã nộp 4 hồ sơ

20 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Mức lương: Trên 30 triệu

Giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chức vụ: Nhân viên

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng  

Bằng cấp: Không yêu cầu

- Manage receiving & processing sales order (domestic and export sales)
- Follow contract & customer’s debt
- Follow production plan
- Follow logistics arrangement
- Data analysis to make weekly & monthly report
- Internal application making

- At least 4 years-experience in the same position
- Careful, detail-oriented
- Good at English communication
- Coordination capability, leadership skill
- Accounting knowledge to some extent (not must but better)
- Experience of data analysis and making information material

- Attractive salary package and bonus
- Phone + Lunch and Gasoline allowance

Nội dung chưa cập nhật

Công việc tương tự

paybotic

Administrative Assistant (Night Time)

paybotic

15 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 10-05-2020

paybotic

Application Specialist (Night Time)

paybotic

15 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 10-05-2020

mufg bank, ltd., hanoi branch

Human Resources Officer (Excellent English Abilities and Communication Skills)

mufg bank, ltd., hanoi branch

Trên 30 triệu

Hà Nội

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 09-05-2020

công ty TNHH essa hi-tech

Sale Admin Staff - Nhân Viên Văn Phòng

công ty TNHH essa hi-tech

10 - 15 triệu

Hà Nam

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 09-05-2020

công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng ume

Nhân Viên Dự Toán

công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng ume

7 - 10 triệu

Hải Phòng

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp: 09-05-2020