công ty cổ phần logistics asg

Hotline:

Email:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Công ty Cổ phần Logistics ASG hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chính là Khai thác, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, dịch vụ kho bãi….tại các Cảng Hàng không, các Khu công nghiệp lớn. Công ty luôn coi trọng yếu tố con người và đặt phong cách làm việc: Kỷ luật, rõ ràng, minh bạch, công bằng lên hàng đầu.

Việc làm cùng công ty

công ty cổ phần logistics asg

Chuyên Viên Nhân Sự

@ công ty cổ phần logistics asg

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 12-07-2020

I Thông tin tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nhân sự;
2. Số lượng: 01 người;
3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội, Thái Nguyên
II Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch và tiến hành tuyển dụng;
- Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới;
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: Theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, lưu hồ sơ nhân sự;
- Thực hiện công tác chấm công, tính lương cho CBNV;
- Giải đáp mọi thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan;
- Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT;
- Tổ chức lưu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng và tài liệu liên quan;
- Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm, quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu;
- Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp.

công ty cổ phần logistics asg

Phó Trưởng Phòng Quản Trị Nhân Sự

@ công ty cổ phần logistics asg

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 12-07-2020

- Tham gia xây dựng và đề xuất các chính sách lương thưởng, các chế độ đãi ngộ khác đối với NLĐ;
- Triển khai và kiểm soát chính sách đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của các bộ phận;
- Tham gia xây dựng/rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy trình/quy định về nhân sự trong Công ty;
- Xây dựng các phương án tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo cung ứng nguồn nhân sự kịp thời cho Công ty.
- Triển khai các hoạt động nhằm truyền tải các thông tin từ Ban lãnh đạo, các chế độ chính sách tới NLĐ. Tham gia giải quyết các khiếu nại, xử lý Kỷ luật đối với NLĐ
- Định hướng, kiểm soát và quản lý công tác nghiệp vụ của các nhân viên trong phòng.
- Phối hợp công việc cùng các bộ phận trong công ty và các công ty con. Cùng trưởng phòng hỗ trợ BGĐ xây dựng văn hóa công ty.

công ty cổ phần logistics asg

Chuyên Viên Pháp Chế (Mức Lương Lên Tới 18 Triệu)

@ công ty cổ phần logistics asg

1 - 3 triệu

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 15-04-2020

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại vị trí và yêu cầu cụ thể như sau:
I. Thông tin tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp chế;
2. Số lượng: 01 người;
3. Địa điểm làm việc: Khu dịch vụ Logistics, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
II. Mô tả công việc:
1. Tìm hiểu, cập nhật, phổ biến thông tin pháp lý:
- Nghiên cứu, cập nhập thường xuyên các thông tin thay đổi về Pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con;
- Triển khai phổ biến thông tin, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sau khi được Ban Lãnh đạo phê duyệt;
2. Tư vấn, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm soát các hồ sơ pháp lý:
- Tư vấn pháp lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, soạn thảo văn bản pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý tại Công ty;
- Chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng cổ đông, phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu họp Hội đồng quản trị;
- Phối hợp soạn hồ sơ và thực hiện các thủ tục như thành lập Doanh nghiệp, thay đổi ĐKKD, đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng vốn;
- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;
- Thực hiện nhiệm vụ của Thư ký các cuộc họp HĐQT, Ban TGĐ;
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty theo quy định.
3. Một số công việc khác:
- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

công ty cổ phần logistics asg

Chuyên Viên Pháp Chế

@ công ty cổ phần logistics asg

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 12-03-2020

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại vị trí và yêu cầu cụ thể như sau:
I. Thông tin tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp chế;
2. Số lượng: 01 người;
3. Địa điểm làm việc: Khu dịch vụ Logistics, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
II. Mô tả công việc:
1. Tìm hiểu, cập nhật, phổ biến thông tin pháp lý:
- Nghiên cứu, cập nhập thường xuyên các thông tin thay đổi về Pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con;
- Triển khai phổ biến thông tin, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sau khi được Ban Lãnh đạo phê duyệt;
2. Tư vấn, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm soát các hồ sơ pháp lý:
- Tư vấn pháp lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, soạn thảo văn bản pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý tại Công ty;
- Chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng cổ đông, phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu họp Hội đồng quản trị;
- Phối hợp soạn hồ sơ và thực hiện các thủ tục như thành lập Doanh nghiệp, thay đổi ĐKKD, đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng vốn;
- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;
- Thực hiện nhiệm vụ của Thư ký các cuộc họp HĐQT, Ban TGĐ;
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty theo quy định.
3. Một số công việc khác:
- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

công ty cổ phần logistics asg

Phó Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

@ công ty cổ phần logistics asg

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 15-04-2020

***Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại vị trí và yêu cầu cụ thể như sau:
I Thông tin tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Phó Trưởng phòng tài chính kế toán;
2. Số lượng: 01 người;
3. Địa điểm làm việc: Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
II. Mô tả công việc:
- Giúp Kế toán trưởng tổ chức và điều hành hoạt động của Phòng tài chính kế toán;
- Giúp Kế toán trưởng trong công tác giám sát tình hình sử dụng vốn tại các công ty con, công ty liên kết;
- Kiểm soát các chứng từ, báo cáo trước khi chuyển qua Kế toán trưởng;
- Thu thập, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan để hướng dẫn, đào tạo các kế toán phân hành;
- Kiểm soát, hạch toán kế toán của các phần mềm kế toán trong phạm vi được phân công;
- Thực hiện công việc kế toán thuộc phần hành Kế toán tổng hợp.

Tin tuyển dụng nổi bật

Công ty CP Công nghệ và đầu tư Le Watch
Nhân viên Tư Vấn Khách Hàng Qua Fanpage

Công ty CP Công nghệ và đầu tư Le Watch

https://timviec365.net/

7 - 10 triệu

https://timviec365.net/

Hà Nội

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 31-10-2021

Cty TNHH Acacy
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG KHU VỰC HẢI PHÒNG

Cty TNHH Acacy

https://timviec365.net/

7 - 10 triệu

https://timviec365.net/

Hải Phòng

https://timviec365.net/

Dưới 1 năm kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 31-10-2021

TNHH Spiral
Nhân viên thị trường phát triển App

TNHH Spiral

https://timviec365.net/

10 - 15 triệu

https://timviec365.net/

Hồ Chí Minh

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 28-11-2021

TNHH Spiral
Nhân viên kinh doanh Cocacola

TNHH Spiral

https://timviec365.net/

10 - 15 triệu

https://timviec365.net/

Hồ Chí Minh

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 30-11-2021

TNHH Spiral
Nhân viên thị trường phát triển app Wabi

TNHH Spiral

https://timviec365.net/

10 - 15 triệu

https://timviec365.net/

Bình Dương

https://timviec365.net/

Chưa có kinh nghiệm

https://timviec365.net/

Hạn nộp: 30-11-2021