Những chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán bạn cần biết

Tin tức tổng hợp

Để hoạt động một cách trơn tru và linh hoạt, mỗi công ty, doanh nghiệp cần có đầy đủ các phòng ban cần thiết để hỗ trợ cho mọi hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, những khoản thanh toán và các chi phí về tài chính là điều mà các doanh nghiệp và công ty quan tâm nhằm giải quyết vấn đề thất thoát nguồn ngân sách cũng như vấn đề tiền lương cho nhân viên. Chính vì vậy, phòng kế toán ra đời. Những chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán là gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này ngay sau đây.

1. Tổng quan chung về phòng kế toán. Những điều biết về phòng kế toán

Phòng kế toán hay còn được gọi trong tiếng Anh là Accounting Department. Đây là bộ phận cần thiết và quan trọng của các doanh nghiệp và công ty nhằm hoàn thiện cơ cấu và bộ máy của công ty. 

Phòng kế toán trong tiếng Anh được ghép từ hai danh từ đơn đó là Accounting và Department. 

Accounting: the job of keeping or examining the records of money received, paid, and owed by a company or person. 

Department: one part of a large organization, such as a company or university, that deals with a particular area of work, business, study, etc. 

Khái niệm phòng kế toán
Khái niệm phòng kế toán

Như vậy, phòng kế toán được hiểu là một bộ phận của một tổ chức, công ty/doanh nghiệp liên quan trực tiếp ngành kế toán, thu thập và kiểm tra các báo cáo của dòng tiền nhận, trả và được sở hữu bởi một doanh nghiệp hoặc một người. 

Phòng kế toán là bộ phận luôn phải làm việc với những con số và luôn phải chịu áp lực từ việc giải quyết các báo cáo về tài chính và ngân sách của công ty. Cũng như việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn ngân sách của công ty. Nhằm đảm bảo cho các hoạt động và các nhiệm vụ của các phòng ban khác. 

Hay nói cách khác, phòng kế toán có trách nhiệm quản lý về mặt kinh tế tổng thể của doanh nghiệp. Không có một doanh nghiệp nào dù là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn hoạt động lâu năm mà không có bộ phận kế toán. 

Xem thêm : Nên làm nghề gì lương cao đúng với nhu cầu tuyển dụng của xã hội

2. Phân tích các chức năng của phòng kế toán 

Chức năng của phòng kế toán bao gồm các chức năng sau đây:

- Duy trì và ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp/công ty một cách chính xác và toàn diện đầy đủ nhất. Lập báo cáo một cách chi tiết và có hệ thống để nó có thể truy xuất ra kết quả và xem xét bất cứ khi nào. 

- Duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ đầy đủ trong tổ chức và bảo vệ các nguồn lực quý giá của tổ chức.

- Phòng kế toán có chức năng cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá hiệu suất và trách nhiệm giải trình trước cơ quan tổ chức doanh nghiệp. 

Chức năng của phòng kế toán
Chức năng của phòng kế toán

- Theo dõi các chi phí phát sinh từ các chi phí của công ty và hoạt động tư vấn sửa đổi các ngân sách hiện có với mục đích thắt chặt và quản lý nguồn ngân sách tốt hơn. Hay nói khác đi, phòng kế toán có nhiệm vụ cân đo đong đếm và cân đối chi phí ngân sách của doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ cho việc quản lý cấp cao trong quá trình ra quyết định thông qua việc trình bày và đưa ra các khuyến nghị phù hợp về cơ sử dữ liệu tài chính.

- Lập kế hoạch cho các dự án về nhu cầu kinh doanh và sự sẵn có dự kiến của nguồn lực. 

Mục đích chung cho các chức năng của phòng kế toán nhằm đảm bảo cho sự hoạt động trơn tru và đảm bảo tính minh bạch cho tình hình tài chính; quản lý tốt hơn nguồn ngân sách của doanh nghiệp đồng thời tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. 

Xem thêm : Học viện Ngoại giao ra làm gì? Những thông tin cho bạn

3. Những nhiệm vụ của phòng kế toán

Những nhiệm vụ của phòng kế toán bao gồm các nhiệm vụ được nêu ra dưới đây:

- Kế toán tài chính, thanh toán các khoản phải trả và phải thu cho doanh nghiệp: ghi chép lại các khoản mà doanh nghiệp đã chi cho các hoạt động phát triển công ty được ghi chép và sao lưu ra hai quyển sổ để lưu trữ giao dịch kế toán. 

- Thu thập đầy đủ các dữ liệu cần có để báo cáo và phân tích báo cáo tài chính trước công ty. Việc lập báo cáo nhằm liên kết với các nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan. 

Nhiệm vụ của phòng kế toán
Nhiệm vụ của phòng kế toán

- Thanh toán tiền lương và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên: nhiệm vụ này nhằm đảm bảo cho việc tiền lương của nhân viên được tính chính xác và đúng đắn, trả lương đúng theo thời hạn, đầy đủ bao gồm tiền lương chính, tiền thưởng, tiền hoa hồng, ... Bên cạnh đó, phòng kế toán còn có nhiệm vụ đưa ra các bảng theo dõi để tính toán ngày công làm việc của nhân viên, số buổi đi làm, số ngày nghỉ ốm, các khoản thuế và chi phí cho hoạt động công đoàn của công ty và các khoản khấu trừ tiền lương theo quy định. 

- Duy trì các biện pháp tài chính và quản lý chi phí mọi hoạt động của công ty: phòng kế toán phải đảm bảo cho việc mọi hoạt động về ngân sách của công ty/doanh nghiệp được định lượng rõ ràng và minh bạch trước có bộ phận, phòng ban của công ty và trước ban giám đốc. 

Nhiệm vụ của kế toán trưởng
Nhiệm vụ của kế toán trưởng

- Quản lý các khoản chi phí về tài sản và vốn của doanh nghiệp: bao gồm việc thực hiện kế toán vốn bằng tiền và thanh toán các tài sản cố định và tiền mua nguyên, nhiên vật liệu, trang thiết bị cho hoạt động của doanh nghiệp.

- Tham gia vào các chiến lược của công ty: khi doanh nghiệp muốn triển khai một chiến dịch nào đó thì đều cần phải có đơn vị quyết toán và chốt ngân sách cho hoạt động đó. Đó chính là công việc của phòng kế toán. Tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các chiến dịch và mục tiêu đó một cách có hiệu quả mà vẫn đảm bảo được kế toán tài chính và ngân sách. 

Xem thêm : Học ngôn ngữ Anh ra làm gì – Cơ hội để hội nhập quốc tế rộng mở

4. Cơ cấu của phòng kế toán

Để phòng kế toán hoạt động một cách hiệu quả và có nền nếp cũng như văn hoá của công ty rõ ràng hơn, phòng kế toán cần chia rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng thành viên. Một công ty/doanh nghiệp đảm bảo được các yêu cầu về phòng kế toán chặt chẽ cũng đồng nghĩa với việc các hoạt động của doanh nghiệp cũng được thâu tóm và cặn kẽ, cơ bản hơn. 

- Giám đốc tài chính hay trường phòng tài chính kế toán (Chief Financial Officer - CFO): giám đốc tài chính thường được dùng cho các doanh nghiệp lớn, còn trường phòng kế toán là dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ chịu trách nhiệm chung và cao nhất về các hoạt động của công ty. Quản lý tổng thể tài chính của công ty và báo cáo chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, kiểm toán và kiểm soát rủi ro nội bộ. Chúng cũng đồng thời giúp quản lý cấp cao hiểu được ý nghĩa của tài chính trong hoạt động tổ chức của doanh nghiệp và các hoạt động đang diễn ra tại chính doanh nghiệp của mình. 

Kế toán tài chính
Kế toán tài chính

- Kiểm soát viên: làm việc với các CXO - Chief Experience Officer - giám đốc trải nghiệm khách hàng và chịu trách nhiệm về các hoạt động kế toán tài chính cũng như chuẩn bị các báo cáo về quản lý dự án và ngân sách. Tuy nhiên, trọng tâm chính của các kiểm soát viên là quản lý vấn đề tài chính trước mắt của doanh nghiệp. 

- Người quản lý ngân khố: là những người có nhiệm vụ giúp cho việc xây dựng và phát triển các chính sách của ngân sách bao gồm xác định các cơ hội đầu tư tốt cho doanh nghiệp, mạnh dạn liên hệ với các đối tác và sử dụng tối ưu các cơ sở tín dụng và giảm bớt chi phí tài chính. 

Các bộ phận của phòng kế toán
Các bộ phận của phòng kế toán

- Kế toán trưởng/ giám sát kế toán: là những người chịu trách nhiệm quản lý và duy trì các báo cáo của tất cả các giao dịch tài chính. Kế toán trưởng cũng thiết lập và thực thi các nguyên tắc kế toán dựa trên chính sách kiểm soát và các yêu cầu của luật định và nội quy của công ty. 

- Kế toán viên: là nhân viên đóng vai trò quan trọng trong một phòng kế toán của công ty vì họ được tham gia vào quá trình đo lường và giải thích các thông tin tài chính của doanh nghiệp. 

Như vậy, hoạt động tài chính và kế toán của công ty/ doanh nghiệp sẽ căn cứ và dựa trên các chức năng nhiệm vụ nhất định của phòng kế toán. Qua bài viết này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các chức năng nhiệm vụ cũng như tầm quan trọng của phòng kế toán trong chuỗi hoạt động chung của công ty/ doanh nghiệp. 

Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng

Những chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng, kỹ năng cần thiết và thông tin lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ kế toán trưởng sẽ được tìm hiểu qua bài viết này. 

Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng